Grunnleggende brannopplæring

Dekker gjeldende HMS-krav om systematisk opplæring
For alle virksomheter som tar brannvern på alvor

Alle arbeidsplasser er underlagt en rekke krav knyttet til brannvern. Ansatte skal ha god kjennskap til blant annet rømningsveier og eventuelle risikoområder knyttet til egen arbeidsplass. Det skal være klare rutiner for hva man skal gjøre ved en eventuell brann.

Det er lovpålagt at ansatte og ledere skal ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser.

I samarbeid med Helgesen Brannvern-365

Kursene er utviklet i samarbeid med Jan Magne Helgesen, som har jobbet operativt i brannvesen i mer enn 30 år. Han driver omfattende kursing, øvelser og opplæring innen brannforebygging. 
Les mer om Helgesen Brannvern -365

Brannsikkerhet begynner med kunnskap

Vet du hva du skal gjøre dersom det oppstår en brann hjemme eller på arbeidsplassen?

Dette kurset vil gi deg viktig informasjon om brannforebyggende arbeid og nødvendig kunnskap for hvordan du skal håndtere en brannsituasjon.

Utviklet av Helgesen Brannvern-365
hbv 365 logo hbv 365 logo
Formål

Kurset gir grunnleggende kunnskap om gjeldende krav knyttet til brannvern. Både krav til arbeidsplassen og den ansattes plikter blir gjennomgått.

I tillegg gjennomgås viktig brannteori og de vanligste brannårsakene. Etter gjennomført kurs vil deltageren ha kunnskap om brannforebyggende arbeid, hvordan man kan forhindre brannspredning, samt hva man skal gjøre om man havner i en brannsituasjon.

Målgruppe

For alle virksomheter som tar brannvern på alvor.

Kursinnhold
Introduksjon til brannvern

 • Hva er forebyggende brannvern og hvorfor er det så viktig?
 • Gjeldende krav
 • Brannteori

 • Brannsikkerhet begynner med kunnskap
 • Forutsetningene for brann
 • Brannutvikling og brannårsaker

 • Vanlige brannårsaker
 • Hvordan utvikler brann seg og hva kan gjøres for å forhindre spredning?
 • Branneksempler fra virkeligheten
 • Branninstruks, øvelse og opplæring

 • Lovpålagt opplæring og trening
 • Branninstruks, rømningsveier og møteplass
 • Den enkeltes ansvar
 • Hva skal du gjøre når det brenner?

 • Redde-varsle-slukke
 • Slokkemetoder
 • Brannskader og grunnleggende førstehjelp
 • Reaksjoner på opplevd fare
 • Oppsummering og eksamen
  Grunnleggende brannopplæring tilpasset virksomheten?

  Hva med kurs i brannvern – kvalitetssikret av oss – med tilpasset innhold (møteplass, rømningsvei, risikoområder mm). Vi tilpasser kursinnhold med nettopp den informasjonen som er viktig for dere. Kurset leveres med logo, visuell profil, bilder og innhold. E-læring sikrer konsistent opplæring og rapporteringsløsningen sørger for nødvendig dokumentasjon. 

  Se demo

  E-læring er en engasjerende og effektiv form for opplæring. Hold organisasjonen oppdatert og spar samtidig ressurser. Samme kurs kan deles uendelig mange ganger og sikrer konsistent opplæring.

  Rapportering og kursbevis sørger for dokumentert opplæring. Ta kursene som de er, eller vi skreddersyr for din virksomhet.

  Helgesen Brannvern -365

  Jan Magne Helgesen har jobbet operativt i brannvesen i mer enn 30 år, og har hatt flere roller innad i brannvesenet. Han er utdannet brannkonstabel og utrykningsleder og har tilleggsutdannelse innen operativ psykologi, samt utdannelse innen sikkerhetsstyring, beredskap og ledelse. 

  Gjennom sin mangeårige erfaring, jobber Helgesen i dag med kursing og opplæring innen brannforebyggende arbeid med ønske om å dele opparbeidet erfaring gjennom et langt yrkesaktivt liv.

  Les mer om Helgesen Brannvern -365

  Brannsikkerhet for boligselskap

  Kurs i brannvern for borettslag og sameier.

  Vi jobber for din suksess

  Consulting West er et personlig konsulentselskap innen ledelse og kommunikasjon. 

  high five hands bro high five hands bro
  Skroll til toppen