Personvernerklæring for Consulting West AS

Denne personvernerklæringen gjelder for bruk av nettsidene til Consulting West AS, herunder for kjøp av e-læringskurs og bruk av våre kontaktskjema. Personvernerklæringen gjelder også for bruk av våre e-læringskurs. 

Behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles, er Consulting West AS (org.nr. 918 403 531).

For e-læringskursene er Consulting West felles behandlingsansvarlig med Rettshjelp West AS (org.nr. 922 637 105) og Madisa Consulting AS (org.nr. 913 700 988). 

Vår adresse er: Rakkestadveien 602, 1870 Ørje.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss på E-post: post@consultingwest.no.

Hvis du har spørsmål knyttet til personvern kan du ta kontakt med vår personvernansvarlig, Anna Cecilie W. Haug, på E-post: acwh@consultingwest.no. 

Du finner mer informasjon om oss på våre nettsider: https://www.consultingwest.no.

Artikler på våre nettsider kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.) fra andre nettsteder. Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om du hadde besøkt nettstedet direkte. Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Hvilke personopplysninger vi behandler

  • Grunnleggende kontaktinformasjon, herunder navn og e-postadresse. Denne informasjonen trenger vi for å kunne kontakte deg ang. dine ordrer og for å kunne administrere bruken av e-læringskursene. Vi kan også benytte denne informasjonen for å forhindre urettmessig bruk av våre e-læringskurs. 
  • Betalingsinformasjon. Denne informasjonen trenger vi for å kunne motta betaling for våre produkter. 
  • Opplysninger om dine resultater, progresjon og tidsbruk på e-læringskursene. Denne informasjonen trenger vi for å administrere e-læringskursene, f.eks. for å kunne sende deg kursbevis. Vi kan også benytte denne informasjonen for å forhindre urettmessig bruk av våre e-læringskurs. 
  • Opplysninger om kundeforholdet, for eksempel din ordrehistorikk. Denne informasjonen trenger vi for å kunne administrere kundeforholdet og følge opp henvendelser. 
  • Opplysninger om navigering på nettsiden. Denne informasjonen bruker vi til å utarbeide statistikk og forbedre våre nettsider.

Sletting

Vi lagrer kun dine personopplysninger så lenge vi har behov for dem eller så lenge det er påkrevd i henhold til lovgivning.
F.eks. er vi pålagt å lagre betalingsopplysninger i en gitt periode etter regnskapslovgivningen. 

På grunn av tekniske begrensninger i vår e-læringsplattform og for at du skal kunne hente ut kursbevis i ettertid, blir personopplysninger i vår e-læringsplattform ikke slettet. 

Andre personopplysninger, f.eks. opplysninger vi får tilsendt gjennom våre kontaktskjema, blir slettet når saken er avsluttet. 

Rettslig grunnlag

Vi behandler personopplysninger på følgende grunnlag:

  • For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen med deg, for eksempel for å kunne levere produktene du har bestilt (GDPR art. 6 (1) bokstav b).
  • For å oppfylle våre plikter i henhold til gjeldende lovgivning (GDPR art. 6 (1) bokstav c). 
  • For å utvikle våre tjenester ut fra en vurdering om at dette er av stor betydning for oss, men utgjør liten risiko for deg (berettiget interesse, jfr. GDPR art. 6 (1) bokstav f).

Hvor vi får personopplysningene dine

Enkelte av personopplysningene vi har om deg, får vi direkte fra deg. Det gjelder f.eks. opplysninger om din e-postadresse og din betalingsinformasjon.

Enkelte opplysninger henter vi automatisk fra din enhet ved hjelp av cookies hvis du har godtatt dette. Det gjelder f.eks. hvordan du bruker våre nettsider.

Vi får også opplysninger om din fremgang i kursene våre fra vår e-læringsplattform. 

Hvem vi utleverer personopplysninger til

Vi benytter oss av databehandlere som kan behandle personopplysninger på våre vegne. Det gjelder f.eks. de selskapene som drifter vår e-læringsplattform eller våre betalingsløsninger. Disse databehandlerne er underlagt de samme begrensninger som oss, og må forholde seg til denne personvernerklæringen. 

I enkelte tilfeller vil vi også kunne utlevere personopplysninger hvis vi er pålagt det etter loven, f.eks. etter pålegg fra politi eller domstol. 

Vi utleverer eller selger ikke dine personopplysninger til andre. 

Hvordan vi beskytter personopplysninger

Vi har iverksatt rimelige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot at uvedkommende får tilgang til dem. Våre sikkerhetstiltak omfatter blant annet interne rutiner, organisatoriske og tekniske tiltak. Vi har databehandleravtaler med alle våre databehandlere, og utfører jevnlige risikovurderinger for å forsikre oss om at våre sikkerhetstiltak er oppdaterte.

Vi har dessuten utnevnt en personvernansvarlig med ansvar for å følge opp vårt personvernarbeid. 

Dine rettigheter

Etter personvernlovgivningen har du følgende rettigheter:

Rett til innsyn. Du har rett til å få vite om vi behandler personopplysninger om deg, og du kan be om innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om deg. Du kan lese mer om retten til innsyn på Datatilsynets sider, som du finner her

Rett til sletting (også kjent som retten til å bli glemt). Du har rett til å be om at vi sletter personopplysninger om deg, men det vil ikke alltid være mulig å etterkomme dette kravet. Du kan lese mer om retten til sletting på Datatilsynets sider, som du finner her

Rett til retting. Du har rett til å be om at vi retter opplysninger om deg som er feil. Du kan lese mer om retten til retting på Datatilsynets sider, som du finner her

Rett til å trekke tilbake samtykke. Hvis vi behandler personopplysninger om deg på grunnlag av ditt samtykke, har du rett til å trekke dette samtykket tilbake. Vi vil da slutte å behandle personopplysninger om deg, men det vil ikke gjøre tidligere behandling urettmessig. Du kan lese mer om samtykke på Datatilsynets sider, som du finner her.

Rett til å anmode om begrensning av behandling. Du kan be om at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger. Det vil si at vi lagrer opplysningene, men at vi ikke bruker dem. Du kan lese mer om retten til begrensning på Datatilsynets sider, som du finner her.

Rett til å protestere mot behandling. Du kan protestere mot at vi behandler dine personopplysninger hvis du mener at behandlingen er ulovlig. Du kan lese mer om retten til å protestere på Datatilsynets sider, som du finner her.

Rett til dataportabilitet. Du har rett til å be om at vi utleverer personopplysninger om deg i et maskinlesbart og vanlig brukt format slik at du kan flytte dem til en annen tilbyder. Du kan lese mer om retten til dataportabilitet på Datatilsynets sider, som du finner her.

Rett til å klage til Datatilsynet. Du har rett til å klage til oss eller til Datatilsynet dersom du mener at vår behandling av dine personopplysninger er ulovlig. Du kan lese mer om retten til å klage på Datatilsynets sider, som du finner her.

Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, ber vi om at du tar kontakt med oss. Du er velkommen til å ta kontakt med vår personvernansvarlig, Anna Cecilie W. Haug, på e-post: acwh@consultingwest.no.