Hvorfor e-læring?

Skalerbart

Antall kursdeltagere kan skaleres opp uavhengig av tilgang på kursholdere

Kvalitet

Konsistent innhold, man er sikret at alle mottakere får den samme opplæringen

Kostnadseffektivt

Utviklet kurs kan deles uendelig mange ganger

Inntektsmodell

En unik mulighet for mersalg hos eksisterende kunder, samt å tiltrekke seg nye kunder

Tidseffektivt

Kursholder og kursdeltagere sparer ressurser på reise og losji

Fleksibelt

Deltager bestemmer selv hvor og når kurset tas