Management West​

Midlertidige, spesifikke ressurser og kompetanse, som raskt aktiveres for å løse og dra i havn prosjekter. Vi har høy kompetanse, lang erfaring og stor grad av fleksibilitet.
Styrekompetanse
Styrearbeid handler både om å dekke de formelle kravene til et styre og om å styre selskap og organisasjoner i riktig retning over tid. Hvordan sikrer styret at viktige oppgaver ivaretas, at styret har nok informasjon og god nok forståelse til å ta riktige beslutninger? Management West arbeider både med styrets konkrete verktøy, samt kan bidra til styrer med ekstern kompetanse og vurdering av videre forbedring og utvikling av det enkelte styret og styrearbeidet.
waterfall method 1 waterfall method 1
Prosjektledelse
Management West har lang erfaring med prosjektledelse, omstrukturering og effektivisering. Vi sørger for tydelig og effektiv ledelse og implementering av prosjekter.
Organisasjonsutvikling og ledelse

Vi er spesielt interessert i mekanismene som ligger til grunn for godt lederskap og godt medarbeiderskap. Vi har bred erfaring fra ulike områder knyttet til organisasjonsutvikling og utvikling av den enkelte medarbeider. Dette inkluderer erfaring fra oppbemanning, nedbemanning, plassering av rett person på rett plass, sykefraværsoppfølging, omorganiseringer m.m.

Teamutvikling

Consulting West er sertifisert innen Myers-Briggs persontypeteorier og benytter dette som basis for analyse og veiledning av enkeltpersoner og team.

Opplæring og internkommunikasjon

Behov for opplæring og trening av ansatte eller kunder? Consulting West er spesialister på e-læring.
Skroll til toppen