Lederutvikling og personlig coaching

Myers Briggs Typeindikator - verdens mest brukte personlighetsinstrument
Utvikling og sammensetning av team

MBTI typeindikator kan benyttes som hjelpemiddel for mange formål, men benyttes spesielt for selvutvikling og utvikling av team.

Kom i gang med Lean
Iboende ressurser

En god forståelse av seg selv og andre mennesker bidrar til bedre utnyttelse av det enkelte menneskets ressurser, og øker forståelsen av hva hver enkelt bidrar med i team. Et godt sammensatt team viser seg å gjerne å ta bedre og mer gjennomtenkte beslutninger.

Sertifisert innen personlighetstesting

Consulting West har lang og bred erfaring innenfor ledelse og styrearbeid. En av mange kvalifikasjoner vi kan skilte med, er sertifisering innenfor personprofileringsverktøyet MBTI.

MBTI er verdens mest brukte personprofileringsinstrument og brukes til å forstå deg selv og andre bedre. Det er særlig nyttig i ledelse og styrearbeid fordi det kan sette ledelsen eller styret i stand til å sette sammen velfungerende team, å oppnå gode relasjoner med teammedlemmene og å bidra til å spille dem gode.

Med en bedre forståelse av dine og ditt teams sterke og svake sider, hvordan de enkelte individer best kommuniserer eller hva slags arbeidsform som passer dem best, er det lettere å tilpasse din lederstil på en måte som gir størst mulig effektivitet.

MBTI

En god forståelse av seg selv og andre mennesker bidrar til bedre utnyttelse av det enkelte menneskets ressurser, og øker forståelsen av hva hver enkelt bidrar med i team. Et godt sammensatt team viser seg å gjerne å ta bedre og mer gjennomtenkte beslutninger.

MBTI 1 MBTI 1

E-LÆRING
Grunnleggende brannopplæring

Kurs innen brannvern levert i samarbeid med Helgesen Brannvern -365

Skroll til toppen