Brannsikkerhet for borettslag og boligsameier

Redd liv og eiendom
Styret er ansvarlig for brannsikkerheten i borettslag og sameier
Brannvern er en avgjørende del av vår daglige sikkerhet, enten det er hjemme, på arbeidsplassen eller i offentlig område. Å forstå viktigheten av brannvern og å ta nødvendige forhåndsregler, kan redde liv og eiendom. Krav og ansvarsforhold knyttet til brannvern er sterkt forankret i gjeldende lovverk. I borettslag og sameier er det styret som har det overordnede ansvaret for brannsikkerheten. Det forebyggende arbeidet er spesielt viktig i leilighetsbygg, da en brann kan spre seg raskt mellom enhetene og forårsake stor skade.
I samarbeid med Helgesen Brannvern-365

Kursene er utviklet i samarbeid med Jan Magne Helgesen, som har jobbet operativt i brannvesen i mer enn 30 år. Han driver omfattende kursing, øvelser og opplæring innen brannforebygging. 
Les mer om Helgesen Brannvern -365

Brannsikkerhet begynner med kunnskap

Forebyggende brannvern er spesielt viktig i leilighetsbygg, da en brann kan spre seg raskt mellom enhetene.

Dette er et praktisk rettet kurs med fokus på systematisk brannforebyggende arbeid. Kurset inneholder konkrete verktøy som sørger for effektiv igangsettelse.

Utviklet av Helgesen Brannvern-365
hbv 365 logo hbv 365 logo
Formål
Kurset gir grunnleggende kunnskap om gjeldende fysiske krav knyttet til brannvern i boligselskap. I tillegg gjennomgås styrets ansvar i det systematiske brannforebyggende arbeidet. Kurset er praktisk rettet og inneholder konkrete verktøy og maler for risikokartlegging, tiltaksplan og oppfølgning. Kurset tar også for seg viktig brannteori og de vanligste brannårsakene. Etter gjennomført kurs vil deltageren ha kunnskap om brannforebyggende arbeid, hvordan man kan forhindre brannspredning, samt ha nødvendig kunnskap og verktøy for å utføre systematisk brannforebygging.
Målgruppe
Kurset passer for sameie-/ borettslagstyre, vaktmestere, driftspersonell, teknisk-/sikkerhetsansatte, eiendomsforvaltere, beboere – og andre personer med ansvar for brannsikkerhet i leilighetsbygg.
Maler inkludert - kom raskt i gang med arbeidet

Kurset inneholder praktiske maler klare til bruk i det systematiske sikkerhetsarbeidet, samt nyttig informasjonsmateriell til distribuering eller oppslag.

Kursinnhold
Introduksjon til brannvern

 • Intensjonen for forebyggende brannvern
 • Solidarisk ansvar
 • Brannteori

 • Brannsikkerhet begynner med kunnskap
 • Forutsetningene for brann
 • Brannutvikling

 • Brannforløpets faser
 • Brannspredning
 • Røykspredning
 • Brannårsaker

 • Vanligste brannårsaker boligselskap
 • Branneksempler fra virkeligheten
 • Styrets ansvar

 • Ansvarsforhold
 • Systematisk forbedringsarbeid
 • Gjeldende regelverk
 • Systematisk brannforebygging
 • Brannsikkerhet

 • Lovpålagt opplæring
 • Krav til bygg og boenhet
 • Krav til beboere
 • Hva skal du gjøre når det brenner?

 • Redde-varsle-slokke
 • Slokkemetoder
 • Brannskader og grunnleggende førstehjelp
 • Systematisk sikkerhetsarbeid

 • Systematisk forbedringsarbeid i praksis
 • HMS-arbeidets fire trinn
 • Verktøykassa

 • Nedlastbare maler og informasjonsskriv
 • Oppsummering og eksamen
  Grunnleggende brannopplæring tilpasset virksomheten?

  Hva med kurs i brannvern – kvalitetssikret av oss – med tilpasset innhold (møteplass, rømningsvei, risikoområder m.m.)?

  Kurset tilpasses nøyaktig etter deres behov og ønsker. Med skreddersydd innhold, inkludert logo og visuelle profil, blir kurset en integrert del av deres interne opplæringsprogram.

  De ansatte får akkurat den informasjonen som er relevant og viktig for deres arbeidsområde.

  Rapporteringsløsning sørger for dokumentert opplæring, samt oversikt over gjennomførte kurs per ansatt, og når det er på tide med retrening.

  Se demo

  E-læring er en engasjerende og effektiv form for opplæring. Hold organisasjonen oppdatert og spar samtidig ressurser. Samme kurs kan deles uendelig mange ganger og sikrer konsistent opplæring.

  Rapportering og kursbevis sørger for dokumentert opplæring. Ta kursene som de er, eller vi skreddersyr for din virksomhet.

  Helgesen Brannvern -365

  Jan Magne Helgesen har jobbet operativt i brannvesen i mer enn 30 år, og har hatt flere roller innad i brannvesenet. Han er utdannet brannkonstabel og utrykningsleder og har tilleggsutdannelse innen operativ psykologi, samt utdannelse innen sikkerhetsstyring, beredskap og ledelse. 

  Gjennom sin mangeårige erfaring, jobber Helgesen i dag med kursing og opplæring innen brannforebyggende arbeid med ønske om å dele opparbeidet erfaring gjennom et langt yrkesaktivt liv.

  Les mer om Helgesen Brannvern -365

  Grunnleggende brannopplæring

  For alle virksomheter som tar brannvern på alvor

  Vi jobber for din suksess

  Consulting West er et personlig konsulentselskap innen ledelse og kommunikasjon. 

  high five hands bro high five hands bro
  Skroll til toppen