Få støtte til kompetanseheving

Mange bedrifter opplever en krevende situasjon med fare for permitteringer og oppsigelser som følge av koronautbruddet. Nå er det muligheter for å søke tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring.

E-læring er et nyttig verktøy som også kan gjennomføres på hjemmekontor og til tider som passer for den ansatte.

Consulting West har e-læringskurs innenfor GDPR, personvern, Lean og GMP, men kan også utarbeide bedriftstilpasset e-læring.

Ta kontakt for mer informasjon og tilbud. Vi kan også være behjelpelige med å skrive søknader om tilskudd.

Mer informasjon om utlysningene finner du her

Skroll til toppen