Helse, miljø og sikkerhet

Praktisk kurs om systematisk HMS-arbeid
Etterlevelse av gjeldende lovverk, forebygging av skader og økt trivsel på arbeidsplassen
Helse, miljø og sikkerhet – mest kjent som HMS, handler om å sikre og forbedre miljøet på arbeidsplassen. Gjennom HMS-arbeidet skal man redusere risiko for farer og ulykker, samt jobbe aktivt for et godt og trygt arbeidsmiljø.
Building safety Building safety
Formål

Kurset gir en grundig forståelse av viktigheten av HMS-prinsippene i arbeidsmiljøet. De ulike aspektene av HMS blir gjennomgått , inkludert risikohåndtering, forebygging av skader og ulykker, ergonomi, brannsikkerhet og førstehjelp.

Kurset er praktisk rettet og inneholder konkrete verktøy og maler for risikokartlegging, tiltaksplan og oppfølgning.

Målsetningen med kurset er å forebygge uønskede situasjoner på arbeidsplassen, samt sikre og forbedre fysisk og psykisk trivsel på jobb. Kurset setter fokus på den enkelte medarbeider og hens ansvar for egen og andres sikkerhet og trivsel.

Målgruppe

Kurset passer for ansatte på alle nivåer som ønsker å styrke sin forståelse av sikkerhet, helse og miljø på arbeidsplassen.

Kursinnhold
Introduksjon til HMS

 • Gjeldende krav
 • Viktigheten av HMS (historikk - arbeidsulykker)
 • Verneombud
 • Risikovurdering og -håndtering

 • Identifisere, vurdere og håndtere risikoer
 • Risikovurderingsteknikker
 • Minimere risiko gjennom handlingsplaner
 • Brannvern

 • Krav til brannvern
 • Brannopplæring
 • Grunnleggende førstehjelp
 • Sikkerhetskultur

 • Viktigheten av sikkerhet og den enkeltes ansvar
 • Case-studier og praktiske øvelser
  • Eksempler fra virkeligheten og praktiske øvelser for å hjelpe deltakerne med å anvende kunnskapen i konkrete situasjoner
  • Vedlikehold og dokumentasjon
  Oppsummering og eksamen
  Skreddersydde kurs​

  Hva med kurs i brannvern – kvalitetssikret av oss – med tilpasset innhold (møteplass, rømningsvei, risikoområder mm). Vi tilpasser kursinnhold med nettopp den informasjonen som er viktig for dere. Vi inkluderer logo, visuell profil, bilder og innhold. Kursene sikrer konsistent opplæring og rapporteringsløsningen sørger for nødvendig dokumentasjon. 

  Se demo

  E-læring er en engasjerende og effektiv form for opplæring. Hold organisasjonen oppdatert og spar samtidig ressurser. Samme kurs kan deles uendelig mange ganger og sikrer konsistent opplæring.

  Rapportering og kursbevis sørger for dokumentert opplæring. 

  Grunnleggende brannopplæring

  Kurs innen brannvern levert i samarbeid med Helgesen Brannvern -365

  Skroll til toppen