Consulting West er sertifisert innen Myers-Briggs typeteori (MBTI),
og bruker dette teorigrunnlaget som basis for sitt arbeid med team.
En gjennomgang av et team starter normalt med en individuell gjennomgang
Myers-Briggs persontypeindikator fokuserer på menneskers ulike
preferanser innen 4 områder;

  • Hvor foretrekker man å hente energi fra?
  • Hvordan foretrekker man å innhente informasjon?
  • Hva legger man til grunn for å ta beslutninger?
  • Hvordan liker man å organisere seg?

Etter individuelle gjennomganger med hvert enkelt teammedlem, samles gruppen for felles gjennomgang og refleksjon. Dette gir en felles referanseramme for å snakke om kommunikasjon og arbeidsmetodikk.

Myers-Briggs egner seg spesielt godt for videre arbeid med utvikling av teamet og av den enkelte medarbeider, og kan følges opp videre med coaching ved behov.