Brannopplæring for ansatte i institusjonsboliger

For alle virksomheter som tar brannvern på alvor
Boliginstitusjoner tilhører den høyeste risikoklassen når det gjelder brannsikkerhet
Brannsikkerhet skal være en naturlig del av det daglige arbeidet, på samme måte som medisinsk pleie og servering av mat. Særlig i pleieinstitusjoner, der beboerne ofte har begrenset evne til å håndtere nødsituasjoner selv, er det kritisk å implementere både tekniske tiltak, gjennomarbeidede rutiner og tydelig ansvarsfordeling. Å forstå viktigheten av brannvern og å ta nødvendige forhåndsregler, kan redde liv og eiendom. Det handler om sikkerheten til alle som bor og jobber på sykehjemmet eller institusjonen.
I samarbeid med Helgesen Brannvern-365

Kursene er utviklet i samarbeid med Jan Magne Helgesen, som har jobbet operativt i brannvesen i mer enn 30 år. Han driver omfattende kursing, øvelser og opplæring innen brannforebygging. 
Les mer om Helgesen Brannvern -365

Brannsikkerhet begynner med kunnskap

Vet du hva du skal gjøre dersom det oppstår en brann hjemme eller på arbeidsplassen?

Dette kurset vil gi deg viktig informasjon om brannforebyggende arbeid og nødvendig kunnskap for hvordan du skal håndtere en brannsituasjon.

Utviklet av Helgesen Brannvern-365
hbv 365 logo hbv 365 logo
Formål

Alle ansatte og ledere skal ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser. Nyansatte og vikarer skal ha tilstrekkelig informasjon om opptreden i en brannsituasjon før de settes i arbeid.

Etter gjennomført kurs vil deltageren ha kunnskap om brannforebyggende arbeid, hvordan man kan forhindre brannspredning, samt hva man skal gjøre om man havner i en brannsituasjon. Kurset er praktisk rettet med konkrete eksempler og illustrative bilder.

Målgruppe

Kurset passer alle ansatte og ledere på sykehjem og andre institusjonsboliger.

Kursinnhold
Introduksjon til brannvern

 • Intensjonen til forebyggende brannvern
 • Den viktigste brannforebyggeren
 • Plikter og ansvar

 • Ansvarsforhold
 • Lover og forskrifter
 • Brannteori

 • Brannsikkerhet begynner med kunnskap
 • Forutsetningene for brann
 • Brannutvikling og brannårsaker

 • Vanlige brannårsaker
 • Brannspredning
 • Brannceller og evakuering
 • Branneksempler fra virkeligheten
 • Branninstruks, øvelse og opplæring

 • Lovpålagt opplæring og trening
 • Branninstruks, rømningsveier og møteplass
 • Den enkeltes ansvar
 • Brannårsaker

 • Vanligste brannårsaker boligselskap
 • Branneksempler fra virkeligheten
 • Hva skal du gjøre når det brenner?

 • Redde-varsle-slokke
 • Slokkemetoder
 • Brannskader og grunnleggende førstehjelp
 • Reaksjoner på opplevd fare
 • Oppsummering og eksamen
  Grunnleggende brannopplæring tilpasset virksomheten?

  Hva med kurs i brannvern – kvalitetssikret av oss – med tilpasset innhold (møteplass, rømningsvei, risikoområder mm). Vi tilpasser kursinnhold med nettopp den informasjonen som er viktig for dere. Kurset leveres med logo, visuell profil, bilder og innhold. E-læring sikrer konsistent opplæring og rapporteringsløsningen sørger for nødvendig dokumentasjon. 

  Se demo

  E-læring er en engasjerende og effektiv form for opplæring. Hold organisasjonen oppdatert og spar samtidig ressurser. Samme kurs kan deles uendelig mange ganger og sikrer konsistent opplæring.

  Rapportering og kursbevis sørger for dokumentert opplæring. Ta kursene som de er, eller vi skreddersyr for din virksomhet.

  Helgesen Brannvern -365

  Jan Magne Helgesen har jobbet operativt i brannvesen i mer enn 30 år, og har hatt flere roller innad i brannvesenet. Han er utdannet brannkonstabel og utrykningsleder og har tilleggsutdannelse innen operativ psykologi, samt utdannelse innen sikkerhetsstyring, beredskap og ledelse. 

  Gjennom sin mangeårige erfaring, jobber Helgesen i dag med kursing og opplæring innen brannforebyggende arbeid med ønske om å dele opparbeidet erfaring gjennom et langt yrkesaktivt liv.

  Les mer om Helgesen Brannvern -365

  Grunnleggende brannopplæring

  For alle virksomheter som tar brannvern på alvor

  Vi jobber for din suksess

  Consulting West er et personlig konsulentselskap innen ledelse og kommunikasjon. 

  high five hands bro high five hands bro
  Skroll til toppen