Kommunikasjon | Forretningsutvikling | Farmasi | Markedsføring | Design

Kjersti Bull Noulund

LEDER REGULATORISK OG FARMASIFAGLIG KOMPETANSE
Kjersti er utdannet cand.pharm. og lærer. Hun har jobbet mange år innenfor apotekdrift, både i apotek og administrativt sett, blant annet som rådgiver i fagavdelingen i Boots apotek.. Hun har jobbet som lærer i 5 år hvor hun blant annet underviste i kommunikasjon og samhandling for apotekteknikere. Kjersti har jobbet med å innføre kommunikasjon som en rød tråd gjennom farmasiutdanningen ved UiO, samt vært kvalitetsansvarlig for et stort prosjekt hos NMD. Gjennomførte kurs om Legemiddelreklame i regi av Legemiddelverket (SLV) våren 2020.

Christina Westerveld Haug

LEDER FORRETNINGSUTVIKLING OG STRATEGI
Christina er utdannet cand.pharm med tilleggsutdannelse innen økonomi, ledelse og styrekompetanse. Christina har lang og bred erfaring innen ledelse og bedriftsutvikling, samt oppstart, utvikling og salg av egen bedrift. De siste årene har Christina vært administrerende direktør i den norske delen av et internasjonalt laboratorieselskap, samt arbeidet internasjonalt for det samme selskapet. Hun har jobbet med store norske apotekkjeder og laboratorieselskap, samt som styreleder/medlem i en rekke gründerbedrifter. Christina evner å se retning og de overordnede linjene, og bidrar med strategisk ledelse og forretningsutvikling.

Ole Petter Holen

LEDER KOMMUNIKASJON OG BUDSKAP
Ole Petter Holen er siviløkonom med spesialisering innen markedsføring. Han har vært daglig leder og rådgiver i toneangivende byråer i Norge. Han har arbeidet med større kampanjer for Helsedirektoratet, Kreftforeningen, GSK, AstraZeneca, TV-aksjonen, Bufetat med flere. Ole Petter har også vært utviklingssjef i Legeforeningen. Ole Petter evner å sette seg raskt inn i problemstillinger og har erfaring med å utarbeide kommunikasjonstrategier og konsepter med kompliserte budskap og mange involverte.

Anja Westlye

KREATIV LEDER
Anja er utdannet helseøkonom og helsefagarbeider. Gjennom bred kursing og lang erfaring har hun de siste 10 årene spesialisert seg innen design, synlighet og markedsføring. Hun har gjennom sin utdannelse i helseledelse og helseøkonomi inngående kjennskap til hvordan helsenorge er bygget opp. Gjennom god profilering og strategisk merkevarebygging, har hun vært med på å etablere en av Norges største aktører innen privat hjemmesykepleie. Anja hjelper i dag både små bedrifter og store konsern med sin design- og markedsføringsekspertise.

VI ER

en fullsortimentsleverandør av kommunikasjonsløsninger til helsesektoren

VI KAN

legemiddelreklame, farmasi, kommunikasjon, forretningsutvikling, markedsføring og design

VI TILBYR

kompetanse på helse- og legemiddelkommunikasjon. Vi bistår kunder med utfordringer de står ovenfor, innen formidling av medisinsk og faglig informasjon knyttet til produkter og tjenester

VI LEVERER

i grenselandet mellom reklamebyrå og rådgivning, og vi har erfaring fra helsesektoren, legemiddelindustrien, reklamebyråer og konsulentselskaper