Hva forteller MBTI om meg?
MBTI er delt i fire hoveddeler:

  • Hvordan foretrekker du å hente energi? Noen lader opp ved å tilbringe tid alene (introversjon (I)), mens andre får mer energi av å være sammen med andre (ekstroversjon (E)).
  • Hvordan foretrekker du å innhente informasjon? Noen foretrekker å se på konkrete fakta og hva som er praktisk gjennomførbart (sansing (S)), mens andre foretrekker å se på det store bildet og er opptatt av å se nye muligheter (intuisjon (N)).
  • Hvordan foretrekker du å ta avgjørelser? Noen tar for seg konsekvenser av ulike alternativer og bruker logikk for å komme frem til en løsning (tenking (T)), mens andre er mest opptatt av verdier og hvordan en selv og andre involverte vil reagere på de forskjellige alternativene (føling(F)).
  • Hvordan foretrekker du å organisere livet ditt? Noen mennesker er svært spontane og foretrekker å holde alle dører åpne så lenge som mulig og ta avgjørelser i siste øyeblikk (oppfattelse (P)), mens andre foretrekker å planlegge ting i god tid og leve organisert (avgjørelse (J)).