Marketing for hire

Har du behov for markedsføringskompetanse, men ønsker ikke å ansette en fulltids markedsfører? Lei en markedsressurs for ditt behov!

Markedssjef

Savner du markedsføringskompetanse, men har ikke behov for eller ressurser til å ansette en fulltids markedsfører? Marketing West tilbyr markedssjef i den størrelsesorden din bedrift har behov for. Markedssjefen bistår deg med alle kontaktflater ut mot kunde. Du vil oppleve at du har en intern markedsføringsressurs og bedriftens profilering vil løftes.

Design og profilering

Trenger bedriften et visuelt løft? Behov for ny logo, nettside eller brosjyre? En profesjonell fremtoning gir en opplevelse hos kunden av kvalitet og kompetanse. Dette bidrar positivt til den totale kundeopplevelsen. Marketing West tilbyr design og profilering av alle flater.

Digital markedsføring

Bli synlig for din målgruppe gjennom digitale flater. Kom i gang med nyhetsbrev og profilering gjennom sosiale media. Mulighetene er mange. Vi hjelper deg å velge og gir deg spesifikke verktøy som sørger for at du blir synlig.

Strategi og planer

Har din bedrift en plan for markedsføringen? Det første steget for å lykkes med markedsføring er å lage en markedsføringsplan. Marketing West hjelper din bedrift med å sette opp konkrete planer. Planer som virker!

Interimledelse

Sliter du med å få landet et prosjekt? Trenger du ekstra bistand i en kortere periode for å få landet et arrangement, en messe eller en annen viktig dead-line? Lei en markedskonsulent. Markedskonsulenten setter seg raskt inn i din organisasjon og dine prosjekter blir utført med høy kvalitet til gitt tidsfrist.