Beredskapsøvelse ledet av Consulting West for aktører berørt av FMD

I 2019 ble det innført et nytt system for å oppdage forfalskede legemidler i Norge som følge av et nytt EU-direktiv. Den første falske pakningen ble oppdaget i Nederland i fjor, men erfaringene derfra viste at svært få visste hvordan de skulle håndtere hendelsen. Etter dette ble det klart at det er behov for å øve på dette før det også skjer i Norge.

4. mars 2020 ble det derfor arrangert en beredskapsøvelse for nøkkelaktører i dette systemet. Blant deltakerne var apotekkjedene, legemiddelprodusenter, Folkehelseinstituttet og Apotekforeningen. Øvelsen ble arrangert av Nomvec, og vår egen Kjersti B. Noulund var sentral både i planleggingen og i gjennomføringen av dagen.

Målet med øvelsen var å sikre en felles forståelse for system og rutiner, samt avdekke eventuelle hull eller mangler i eksisterende rutiner. Øvelsen var bygget opp som rollespill med utgangspunkt i forskjellige scenarier som kan oppstå. Deltakerne fikk blant annet øve på hvordan de skulle håndtere mediepresset i en slik situasjon, noe som kan være en helt ny erfaring for mange. Alle deltok engasjert, og oppgavene medførte mange gode diskusjoner.

Kjersti har erfaring som apoteker og prosjektleder, og har dessuten studert pedagogikk og jobbet i videregående skole. I planleggingen og gjennomføringen av denne dagen fikk hun brukt sin mangefasetterte kompetanse på et svært nyttig og samtidig lærerikt prosjekt som vil kunne vise seg å ha stor betydning for hvordan slike hendelser blir håndtert i fremtiden. Les mer her

Skroll til toppen