Management for hire

Management West  tilbyr midlertidige, spesifikke ressurser og kompetanse, som kan aktiveres raskt og effektivt for å løse og dra i havn ulike prosjekter. Våre partnere har høy kompetanse, lang erfaring og stor grad av fleksibilitet.

Styrekompetanse

Styrearbeid handler både om å dekke de formelle kravene til et styre og om å styre selskap og organisasjoner i riktig retning over tid. Hvordan sikrer styret at viktige oppgaver ivaretas, at styret har nok informasjon og god nok forståelse til å ta riktige beslutninger? Management West arbeider både med styrets konkrete verktøy, samt kan bidra til styrer med ekstern kompetanse og vurdering av videre forbedring og utvikling av det enkelte styret og styrearbeidet.

Prosjektledelse

Management West har lang erfaring med prosjektledelse og implementering av prosjekter. Vi tar gjerne på oss ledelsen av konkrete prosjekter for bedrifter, virksomheter eller organisasjoner etter nærmere avtale.

Ledelse

Management West er spesielt interessert i mekanismene som ligger til grunn for godt lederskap og godt medarbeiderskap. Vi har bred erfaring fra ulike områder knyttet til organisasjonsutvikling og utvikling av den enkelte medarbeider. Dette inkluderer erfaring fra oppbemanning, nedbemanning, plassering av rett person på rett plass, sykefraværsoppfølging, omorganiseringer m.m.

Teamutvikling

Consulting West er sertifisert innen Myers-Briggs persontypeteorier og benytter dette som basis for analyse og veiledning av enkeltpersoner og team. I tillegg kommer mange års erfaring med personalledelse med spesiell interesse for enkeltindividet. Management West kan bistå i forebyggende relasjonsarbeid, i konflikter og i utvikling av team.

Les mer
MBTI

MBTI (Myers-Briggs Typeindikator) er verdens mest brukte personlighetsinstrument. MBTI typeindikator kan benyttes som hjelpemiddel for mange formål, men benyttes spesielt for selvutvikling og utvikling av team. En god forståelse av seg selv og andre mennesker bidrar til bedre utnyttelse av det enkelte menneskets ressurser, og øker forståelsen av hva hver enkelt bidrar med i team. Et godt sammensatt team viser seg å gjerne å ta bedre og mer gjennomtenkte beslutninger.

Les mer