Kjersti Bull Noulund

Forretningsutvikler helse/ cand.pharm

Kjersti har lang og allsidig erfaring innenfor ledelse og utvikling av prestasjonskultur både lokalt og nasjonalt. Gjennom tett samarbeid har hun opparbeidet seg kjennskap til de forskjellige avdelingers arbeid på et hovedkontor, og med denne kjennskapen bidratt til forenkling og utvikling av sømløse prosesser i et stort selskap. Hun har opplevd å være leder i et marked i rask endring, og er svært opptatt av å tenke nytt og benytte de mulighetene som gis. De siste fem årene har Kjersti jobbet i skoleverket i inn- og utland.