Anna Cecilie Westerveld Haug

Jurist

Anna Cecilie er utdannet jurist med særlig spesialisering innen personvern og GDPR. Hun går jevnlig på kurs og er opptatt av å holde seg faglig oppdatert på personvernområdet, som er i rask utvikling.  Anna Cecilie har erfaring fra selskaper med utstrakt behandling av personopplysninger i ulike kategorier.

Anna Cecilie kan benyttes som selskapets eget personvernombud, rådspørres ved behov eller bistå i en startfase, avhengig av deres ønske. Hun setter seg raskt inn i behovet til det enkelte selskap, og gir rådgivning og praktisk veiledning. Deretter hjelper hun virksomhetene med å utføre arbeidet på en effektiv måte slik at de blir «GDPR-complient». Anna Cecilie har jobbet som personvernombud for flere selskaper og er oppført som personvernombud i Datatilsynets register. For disse virksomhetene innebærer det trygghet ved å kunne levere tjenester ihht. gjeldende lovverk, samt et kvalitetsstempel overfor kunder og samarbeidspartnere.

Anna Cecilie har også erfaring med styrearbeid fra ulike organisasjoner, frivillig arbeid og opprettelse av selskaper.
I tillegg til å være jurist har hun en spesiell interesse for organisasjonsteori og ledelse, samt for norsk språk.