Anja Westlye

Kreativ leder

Anja er utdannet helseøkonom og helsefagarbeider.Gjennom bred kursing og lang erfaring har hun de siste 10 årene spesialisert seg innen design, synlighet og markedsføring. Gjennom god profilering og strategisk merkevarebygging har hun vært med på å etablere en av Norges største aktører innen privat hjemmesykepleie. Anja har også erfaring med å skape synlighet for større virksomheter. Hun har blant annet jobbet som markedskonsulent i et internasjonalt konsern og bidratt med å bygge opp og styrke deres profil i det norske markedet, med spesielt fokus på profesjonalisering. Anja legger vekt på å forstå bedriften og bedriftens marked som en helhet før markedsplan og profil utarbeides. I tillegg har Anja spesialkompetanse innen offentlige anbud.