Ole Petter Holen

LEDER KOMMUNIKASJON OG BUDSKAP
Ole Petter Holen er siviløkonom med spesialisering innen markedsføring. Han har vært daglig leder og rådgiver i toneangivende byråer i Norge. Han har arbeidet med større kampanjer for Helsedirektoratet, Kreftforeningen, GSK, AstraZeneca, TV-aksjonen, Bufetat med flere. Ole Petter har også vært utviklingssjef i Legeforeningen. Ole Petter evner å sette seg raskt inn i problemstillinger og har erfaring med å utarbeide kommunikasjonstrategier og konsepter med kompliserte budskap og mange involverte.