Kjersti Bull Noulund

LEDER REGULATORISK OG FARMASIFAGLIG KOMPETANSE
Kjersti er utdannet cand.pharm. og lærer. Hun har jobbet mange år innenfor apotekdrift, både i apotek og administrativt sett, blant annet som rådgiver i fagavdelingen i Boots apotek.. Hun har jobbet som lærer i 5 år hvor hun blant annet underviste i kommunikasjon og samhandling for apotekteknikere. Kjersti har jobbet med å innføre kommunikasjon som en rød tråd gjennom farmasiutdanningen ved UiO, samt vært kvalitetsansvarlig for et stort prosjekt hos NMD. Gjennomførte kurs om Legemiddelreklame i regi av Legemiddelverket (SLV) våren 2020.