Christina Westerveld Haug

LEDER FORRETNINGSUTVIKLING OG STRATEGI
Christina er utdannet cand.pharm med tilleggsutdannelse innen økonomi, ledelse og styrekompetanse. Christina har lang og bred erfaring innen ledelse og bedriftsutvikling, samt oppstart, utvikling og salg av egen bedrift. De siste årene har Christina vært administrerende direktør i den norske delen av et internasjonalt laboratorieselskap, samt arbeidet internasjonalt for det samme selskapet. Hun har jobbet med store norske apotekkjeder og laboratorieselskap, samt som styreleder/medlem i en rekke gründerbedrifter. Christina evner å se retning og de overordnede linjene, og bidrar med strategisk ledelse og forretningsutvikling.