Anja Westlye

KREATIV LEDER
Anja er utdannet helseøkonom og helsefagarbeider. Gjennom bred kursing og lang erfaring har hun de siste 10 årene spesialisert seg innen design, synlighet og markedsføring. Hun har gjennom sin utdannelse i helseledelse og helseøkonomi inngående kjennskap til hvordan helsenorge er bygget opp. Gjennom god profilering og strategisk merkevarebygging, har hun vært med på å etablere en av Norges største aktører innen privat hjemmesykepleie. Anja hjelper i dag både små bedrifter og store konsern med sin design- og markedsføringsekspertise.