MBTI – verdens mest brukte personprofileringsinstrument

Consulting West har lang og bred erfaring innenfor ledelse og styrearbeid. En av mange kvalifikasjoner vi kan skilte med, er sertifisering innenfor personprofileringsverktøyet MBTI.

MBTI er verdens mest brukte personprofileringsinstrument og brukes til å forstå deg selv og andre bedre. Det er særlig nyttig i ledelse og styrearbeid fordi det kan sette ledelsen eller styret i stand til å sette sammen velfungerende team, å oppnå gode relasjoner med teammedlemmene og å bidra til å spille dem gode.

Med en bedre forståelse av dine og ditt teams sterke og svake sider, hvordan de enkelte individer best kommuniserer eller hva slags arbeidsform som passer dem best, er det lettere å tilpasse din lederstil på en måte som gir størst mulig effektivitet.

En MBTI-kartlegging av et team legges typisk opp på følgende måte:
1. Alle teammedlemmer får tilsendt en test som skal gjennomføres individuelt
2. Vår MBTI-sertifiserte konsulent gjennomgår resultatene fra de enkelte teammedlemmene og gjør en kartlegging av teamets helhetlige profil
3. Alle teammedlemmer får en individuell gjennomgang av sine testresultater i samtale med vår MBTI-sertifiserte konsulent for å sikre at riktig profil er funnet for den enkelte
4. Det gjennomføres en felles samling over en halv til en hel dag hvor vår MBTI-sertifiserte konsulent gjennomgår teamets profil, hvilke styrker de har og hvilke utfordringer de vil kunne møte basert på teamets sammensetning.

Med vår unike kombinasjon av kompetanse innenfor blant annet ledelse, styrearbeid, HR og prosjektarbeid vil vi kunne tilby konkret og praktisk rådgivning basert på de resultatene dere får i teamkartleggingen. Les mer om MBTI her.

I Consulting West møter du ikke bare én konsulent, men et helt team som står klar til å gi deg skreddersydd rådgivning ut fra deres konkrete behov.