Pharma Kommunikasjon

Pharma kommunikasjon er et nylansert konsept vi har bygget på vårt erfarne og sterke team.
Sammensetningen av våre kompetanseområder innen farmasi, kommunikasjon, design og strategi gir et unikt og helthetlig kommunikasjonstilbud.

Les mer